Naturstein – til glede, nytte og inspirasjon

Det lille norske sangheftet:

Brøkdelen av ett sekund:

Linjefartens minnealbum

Kim – Ka – Kor – Haugesund og omegn 1904 – 1954:

Kim – Ka – Kor – Haugesund og omegn 1954 – 2004: