Djupadalen og Byheiene – Byens grønne lunger

Forfatter: Tor Inge Vormedal – Bilder: Nils J. Tollefsen

Djupadalen og Byheiene er byens grønne lunger – et friluftsparadis som gir innbyggerne påfyll av trivsel og energi.

I tillegg til å presentere vakre bilder fra Djupadalen og Byheiene tatt gjennom ulike årstider, forteller boken historien om Djupadalen og Byheiene.

Boken er laget i samarbeid mellom Tor Inge Vormedal og Nils J. Tollefsen hvor Vormedal har skrevet teksten, men Tollefsen er ansvarlig for bildene.

Pris: Kr 299,-

ISBN: 978-82-92879-83-2

Mer info

Kem-Ka-Kor – Stavanger-regionen 1970-tallet

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Kem-Ka-Kor Stavanger-regionen 1970-tallet” tar for seg små og store hendelser i
Stavanger-regionen for hver eneste dag gjennom tiåret. Her vil du finne både viktige historiske begivenheter og kuriosa. Boka er rikt illustrert med både bilder, tegninger og annonser.
Bak i boka finner du et fyldig stikkordregister med henvisninger til både personer, bedrifter og organisasjoner/institusjoner.

Her kan du lese en anmeldelse av boka

Pris: Kr 399,-

ISBN: 978-82-92879-82-5

Mer info

FØR OG NÅ – Historiske overblikk over Haugesund

FØR OG NÅ – Historiske overblikk over Haugesund viser utviklingen av Haugesund 
de siste femti årene.

I boken vises luftfoto tatt over Haugesund på 1960-tallet og i 2017. 
Til hvert bilde følger det en forklarende tekst. Bildene fra 1960-tallet er tatt av fotografer fra Widerøes flyselskap, mens teksten og bildene fra 2017 er laget av Tor Inge Vormedal.

Pris: kr. 399,-

ISBN: 9788292 879757

Mer info

Kem-Ka-Kor – Stavanger-regionen 1960-tallet

Forfatter: Tor Inge Vormedal

«Kim-ka-kor – Stavanger-regionen 1960-tallet» tar for seg små og store hendelser i Stavanger-regionen gjennom hele 1960-tallet. Stavanger-regionen omfatter store deler av Sør-Rogaland med spesielt fokus på Stavanger, Sandnes og Bryne. Denne regionen hadde på 1960-tallet et usedvanlig rikt og variert næringsliv som i dag er historie. Gjennom små notiser fra nesten hver dag gjennom hele 1960-tallet, gir boka et unikt innblikk i hvordan livet var på godt og vondt i regionen for rundt 50 år siden. Boka har med både historiske begivenheter og kuriøse hverdagshendelser. I tillegg er den rikt illustrert med bilder, tegninger og typiske annonser.
Bak i boka finnes et fyldig stikkordregister.

Pris: 399,-

ISBN: 978-82-92-879-733

Mer info

Knutsen-rederiets historie

Boken tar for seg Knutsen-rederiets historie fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Det er en todelt bok, hvor del 1 tar for seg historien om det gamle Knutsen-rederiet fram til 1984, mens del 2 tar for seg historien etter 1984 da Jens Ulltveit-Moe og Trygve Seglem overtok rederiet.

Knut Knutsen O.A.S. var en gang blant landets største rederier med en stor flåte av moderne tankskip, linjeskip samt eget hvalfangerselskap. Skipsfartskrisen og dårlig ledelse gjorde at familien mistet kontrollen over rederiet. Med støtte fra banken overtok daværende direktør i rederiet, Jens Ulltveit-Moe, kontrollen over rederiet fra 1984. I desember samme år tildelte Statoil det nye Knutsen-rederiet langtidsleie for to bøyelasteskip. Det dannet grunnlaget for dagens rederi. Knutsen OAS Shipping har i dag en flåte på rundt 50 skip og er rangert som verdens nest største operatør av bøyelasteskip. Dette er et eventyr innen norsk skipsfartshistorie de færreste kjenner til. Boken er rikt illustrert

Bokanmeldelse fra h-nytt.no – Klikk her

Mer info

HISTORIEN OM HAUGALANDET – 1990-TALLET

Historien om Haugalandet – 1990-tallet” er den syvende boken i serien som tar for seg Haugalandets historie.

1990-tallet begynte med en arbeidsledighet i regionen på over ti prosent og et rentenivå på rundt 15 prosent. Oljeprisen var 11 dollar fatet og bankkrisen førte til at landets store forretningsbanker gikk over ende. 1990-tallet var gullalderen til Haugesunds Avis, med et opplag på nærmere 40.000, og TV Haugaland startet sine første sendinger. EU-saken dominerte den politiske dagsorden, og vi begynte å kildesortere søppelet vårt. 1990-tallet var også et spennende tiår innen kultur og idrett. Det er dette tiåret Vamp startet sin karriere, og hvor to av byens fotballag gikk sammen og dannet FKH. Av høydepunkter innen samferdselssektoren kan vi nevne stikkord som Rennfast, Trekantsambandet og ny vei gjennom Åkrafjorden.

Mer info

Den norske Libertyflåten

Under andre verdenskrig produserte USA rundt 5.000 handelsfartøyer. Disse handelsfartøyene fraktet alt fra våpen og mat  til bensin og soldater, og var avgjørende for utfallet av krigen. Den amerikanskbygde handelsflåten spilte også en viktig rolle i forbindelse med gjenreisningen av norsk skipsfart. Totalt har 191 skip, som ble bygget i USA under andre verdenskrig, seilt under norsk flagg for kortere eller lengre tid.

Den skipstypen det ble produsert mest av gikk under betegnelsen Liberty-skip. Dette var lasteskip på knappe 11.000 tonn dødvekt, som med full last gav 11 knops fart. Totalt ble det produsert 2.710 Liberty-skip. Selv om boken har hovedfokus på Liberty-skipene, gir den også fyldig informasjon om de øvrige amerikanske krigsbygde handelsfartøyene som T2-tankere, C-skipene og Victory-skipene.

Gjennom tekst og bilder fortelles historien om hvordan USA på rekordtid ble verdens største skipsbyggernasjon. Ved hjelp av nye produksjonsmetoder som seksjonsbygging og sveising, gikk byggetiden ned fra måneder til uker. Verdensrekorden i skipsbygging ble satt i 1943 da Liberty-skipet ”Robert E. Peary” ble bygget ferdig på fire dager, 15 timer og 29 minutter. Det er en rekord som ingen har klart å slå.

“Den norske Liberty-flåten” er på 216 sider og er rikt illustrert. Boken er skrevet i samarbeid mellom skipsfartshistoriker Stein Erik Dagsland og forfatter Tor Inge Vormedal.

Utsalgspris : kr. 399,- 

ISBN ISBN 978-82-92879-59-7

Mer info

Naturstein – til glede, nytte og inspirasjon

Dette er en bok for alle som er glad i naturstein. Som byggemateriale har naturstein fått en renessanse de senere årene. Der hvor betongen tidligere var enerådende ser vi i dag at naturstein brukes i alt fra veibygging og parkanlegg til gjerder og husvegger.

Naturstein er et miljøvennlig og vedlikeholdsfritt byggemateriale som i de fleste tilfeller både er bedre og billigere enn betong. Dessuten er det pent å se på.

I tillegg til å vise frem fine eksempler på gammel og ny bruk av naturstein, har boken flere kapitler som er nyttige både for de som jobber med naturstein og de som ønsker å jobbe med naturstein.

I boken gir dyktige fagfolk innen naturstein gode tips på hvordan man setter opp natursteinsmurer, tørrsteinsmurer, forblending av store vegger, kløving av stein m.m. Gjennom tekst og bilder ser vi arbeidsprosessene steg for steg.

Boken er rikt illustrert og viser flotte eksempler på bruk av naturstein i alt fra kontorbygg, hus og hytter til parker og allmenninger.

Boken er på 240 sider i format 215 x 280 mm

Utsalgspris: kr. 399,- 

ISBN 978-82-92879-54-2

Mer info

Historien om Haugalandet – 1. verdenskrig

”Historien om Haugalandet – 1. verdenskrig” tar for seg en eventyrlig periode i vår regions historie. Mens den meningsløse krigen raste nede i Europa, tok Norge på seg rollen å være krigens fraktemenn. I tillegg til at rederne sopte inn penger på svimlende fraktrater, solgte vi fisk til begge parter i krigen.

Byen har verken før eller siden hatt en lignende oppgangstid. Havets sølv ble gull verdt og gjennomsnittsinntekt og formue i Haugesund lå tre ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Haugesund Børs ble etablert, og meglerforetakene dukket opp som paddehatter.

Boken er på 280 sider og er rikt illustrert.

ISBN: 978-82-92879-55-9

Pris: 399,-

Mer info

Historien om Haugalandet-1940-tallet

Dette er bok nummer fem i en serie som tar for seg Haugalandets historie. Denne gang er det 1940-tallet som er temaet – et dramatisk tiår dominert av andre verdenskrig.

Til tross for at så mye som 3.500 tyske soldater befant seg på Haugalandet under andre verdenskrig, ble ikke regionen utsatt for
store krigshandlinger. Kostholdet var magert, men ingen døde av sult. Det som sved mest for folk flest var mangelen på demokrati – mangelen på frihet.

”Historien om Haugalandet – 1940-tallet” tar for seg både dagliglivet under krigen, motstandskampen, freden og ikke minst det omfattende landssvikoppgjøret. Etter krigen ble flere hundre haugalendinger dømt for landssvik hvor mange ble sendt til fangeleiren i Skåredalen.
De første landssviksakene startet i september 1945 og den siste dommen ble avsagt 1. februar 1951.

Boken er delt inn i 19 kapitler og er rikt illustrert.

Mer info

Historien om Haugalandet 1980-tallet

Dette er bok nummer fire i en serie som tar for seg Haugalandets historie. Denne gangen er det 1980-tallet som er temaet – et tiår preget av liberalisme med lengre åpningstider i butikkene, lettere tilgang på kreditt, flere radiokanaler og bygging nye kjøpesentre. Det er i dette tiåret Kårstøanlegget og Nordsjøhallen bygges, utelivet blomster, ungdommen danser breakdance og lytter til de nye nærradiokanalene. Mobiltelefonene var tunge som bly, og ordet PC ble forbundet med dårlig kondisjon. Selv om 1980-tallet ”bare” ligger 20-30 år tilbake i tid, har det skjedd store endringer siden den gang både i samfunnet generelt og regionen spesielt. Boken er delt inn i 18 kapitler og er rikt illustrert med bilder fra 1980-tallet.

Forfatter: Tor Inge Vormedal – ISBN 978-82-92879-48-1

Mer info

Historien om Haugalandet-1950-tallet

Etter at vi i lang tid har vært utsolgt for “Historien om Haugalandet-1950-tallet”, har vi nå trykket den opp i nytt opplag.

Spør etter boka i din nærmeste bokhandel eller kom innom vårt utsalg i Sørhauggata 137.

Mer info

Historien om Haugalandet: 1960-tallet

Dette er den andre boken i en serie som tar for seg Haugalandets historie tiår for tiår. 1960-tallet var et viktig tiår i vår lokale historie med bygging av helsårsvei over Haukelifjell, kommunesammenslåinger og etableringen av Alnor/Hydro som noen av høydepunktene. Dette er eksempler på viktige oppgaver som kommunene på Haugalandet løste i fellesskap. Boken er delt inn i femten kapitler hvor alle er rikt illustrerte med bilder fra 1960-tallet.

Forfatter: Tor Inge Vormedal – ISBN 9788292879313

Mer info

Historien om Haugalandet – 1970-tallet

Dette er den tredje boken i en serie som tar for seg Haugalandets historie. Denne gangen er det 1970-tallet som er temaet – et herlig og fargerikt tiår hvor det skjedde store endringer både lokalt, sentralt og globalt. Boken er delt inn i 18 kapitler og er rikt illustrert med bilder fra 1970-tallet. Stikkord for noe av innholdet i boken er miljø, kvinnefrigjøring, EF-kamp, skipsfartskrise, lørdagsfri og flyplass. Kulturlivet blomstret og gjennom arrangementer som vise- og lyrikkfestivalene og turnfestivalene ble Haugalandet gjort viden kjent over det ganske land.

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Mer info

Luftige svev over Haugesund

Luftige svev over Haugesund viser byen i fuglens perspektiv samtidig som den gir leserne nyttig bakgrunnsinformasjon om bydeler, gater, veier og steder.

Boken er rikt illustrert med flyfoto fra hele kommunen.

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Mer info

KIM – KA – KOR. 1904-1954

“Kim-Ka-Kor” er en kronologisk gjennomgang av byen og distriktets historie de siste hundre år. Denne boken dekker perioden 1904-1954. Kildematerialet er for det meste lokale aviser, og forfatteren har plukket ut de viktigste begivenhetene samt mye morsom kuriosa. Boken er rikt illustrert med over tusen bilder og tegninger. Bak finnes det et detaljert register slik at boken også kan være et nyttig lokalt oppslagsverk med over 2.500 henvisninger til personer, bygninger, bedrifter og begivenheter.

Forfatter: Tor Inge Vormedal
Isbn 9788299613040
Utgitt: 2005
Innbundet
Bokmål

Mer info

Luftige svev over Karmøy

Med sine 225 kvadratkilometer kan Karmøy by på mye vakker natur. Denne boken viser Karmøy i fuglens perspektiv samtidig som den gir leserene nyttig bakgrunnsinformasjon om kommunens byer og tettsteder, arbeidsplasser, strender, kirker, øyer og skjærgårdsidyll. “Luftig svev over Karmøy” er rikt illustrert med flyfoto fra hele kommunen.

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Isbn: 9788292879283

Utgitt: 2010

Bokmål

Innbundet

Mer info

Vi bygget skipene – om skipsbyggingsindustrien i Haugesund

Boken tar for seg skipsbygging i Haugesund i perioden etter andre verdenskrig. Forfatterne ser på verftets og skipenes historie ved Karmsund Skibsbyggeri, Hauges Jernskibsbyggeri, Haugesund Mekaniske Verksted og Brødrene Lothe. Har kilder, litteraturliste og verftslister.

Forfattere: Stein Erik Dagsland og Tor Inge Vormedal

Isbn: 9788292879047

Utgitt: 2007

Bokmål

Innbundet

Mer info

B.Stolt-Nielsen, Den glemte pioneren.

Boka handler om pioneren Botholf Stolt-Nielsens rederivirksomhet. Den tar blant annet for seg hvordan han startet virksomheten, den vanskelige tiden etter første verdenskrig, hans innsats for byen Haugesund og hvordan han mistet hele rederiet. Med litteraturliste.

Forfatter: Tor Inge Vormedal
Isbn: 9788299613002
Utgitt: 2001

Bokmål

Innbundet

Mer info

H.M. Wrangell: fremst blant likemenn

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Utgitt: 2003, 2.opplag 2017

Bokmål

Heftet

220 sider

Konsul H.M. Wrangells liv og levnet er som hentet ut av et eventyr. Dette er historien om fattiggutten som bygget seg opp til å bli en av landets mektigste menn. Over tid bygget han opp en betydelig forretning bestående av rederi, hvalfangst og sildebedrift.

Boken tar også for seg  også historien om Wrangell-rederiet etter hans død i 1942.

Mer info

Entdecke die Haugesundregion Die Wiege Norwegens

Boka presenterer severdigheter i Haugesund og i de 15 kommunene som ligger i området mellom Stavanger og Bergen. Den har også egne kapitler om golf, fiske, sykling, vintersport, turmuligheter og utflukter.

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Oversetter: Hans Einar Johannessen

Isbn: 9788292879092

Utgitt: 2008

Tysk

Heftet (Pocket)

Mer info

Discover Haugesund and Districts

Boka presenterer severdigheter i Haugesund og i de 15 kommunene som ligger i området mellom Stavanger og Bergen. Den har også egne kapitler om golf, fiske, sykling, vintersport, turmuligheter og utflukter.

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Isbn: 9788292879023

Utgitt: 2007

Engelsk

Heftet  (Pocketbok)

Mer info

Veiviser for Haugalandet og Sunnhordland

Haugalandet og Sunnhordland er et lite stykke Norge bestående av fjord og fjell, evig snø, historiske severdigheter og unike naturområder. Gjennom tekst, kart og bilder får leserne informasjon om hva de enkelte kommunene i denne regionen har å tilby enten det er kulturelle attraksjoner, severdigheter, naturopplevelser eller arbeidsplasser.

Forfatter: Tor Inge Vormedal

Isbn.:9788292879436

Utgitt: 2012

Bokmål

Heftet, Pocket

264 sider

Mer info

Kem-Ka-Kor Stavanger-regionen-1980-tallet

Forfatter: Tor Inge Vormedal

«Kim-ka-kor – Stavanger-regionen 1980-tallet»

1980-tallet sto i liberalismens tegn med lettere tilgang kreditt, lengre åpningstider og bygging av nye kjøpesentre. På 1980-tallet var dataalderen i sin spede begynnelse og ordet PC (pese) ble forbundet med å være kortpustet. Det var fremdeles lange ventelister på å få fasttelefon og mobiltelefonen var svindyr og forbeholdt noen få. 1980-tallet var preget av lange sykehuskøer, stor kriminalitet og skyhøye renter. Boka tar for seg 1980-tallet i kronologisk rekkefølge med vekt på både viktige nyheter, kultur- og næringslivsstoff samt kuriosa.

 

 

Mer info

Lillesund skole 100 år

Da Lillesund ble tatt i bruk den 7. oktober 1919, ble skolen omtalt som en av Skandinavias største og mest moderne. I jubileumsåret er

Lillesund den største barneskolen i Haugesund målt i antall elever. Ved oppstart for skoleåret 2019-2020 hadde skolen 487 elever fordelt på 22 klasser. I denne boken fortelles historien til Lillesund skole gjennom hundre år samt historien til den kommunale folkeskolen/grunnskolen.

Mer info