Nordiske skorsteinsmerker og rederiflagg

Forfatter: Stein-Erik Dagsland Boken inneholder en komplett oversikt over rederiflagg og skorsteinsmerker til samtlige rederier i Norden fra slutten av 1800-tallet til i dag. Her vil du finne i alt 6.620 flagg og merker fordelt på i alt 2.953 rederier. Pris: Kr 299,- ISBN: 9788292879788

Mer info

Knutsen-rederiets historie

Boken tar for seg Knutsen-rederiets historie fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Det er en todelt bok, hvor del 1 tar for seg historien om det gamle Knutsen-rederiet fram til 1984, mens del 2 tar for seg historien etter 1984 da Jens Ulltveit-Moe og Trygve Seglem overtok…

Mer info

Den norske Libertyflåten

Under andre verdenskrig produserte USA rundt 5.000 handelsfartøyer. Disse handelsfartøyene fraktet alt fra våpen og mat  til bensin og soldater, og var avgjørende for utfallet av krigen. Den amerikanskbygde handelsflåten spilte også en viktig rolle i forbindelse med gjenreisningen av norsk skipsfart. Totalt har 191 skip, som ble bygget i…

Mer info

Vi bygget skipene – om skipsbyggingsindustrien i Haugesund

Boken tar for seg skipsbygging i Haugesund i perioden etter andre verdenskrig. Forfatterne ser på verftets og skipenes historie ved Karmsund Skibsbyggeri, Hauges Jernskibsbyggeri, Haugesund Mekaniske Verksted og Brødrene Lothe. Har kilder, litteraturliste og verftslister. Forfattere: Stein Erik Dagsland og Tor Inge Vormedal Isbn: 9788292879047 Utgitt: 2007 Bokmål Innbundet

Mer info

50 konvoier

Skildring av forfatterens opplevelser som krigsseiler under annen verdenskrig. Han reiste til sjøs som 15-åring, og var blant annet med i 50 konvoier over Atlanterhavet. Forfatter: Dag Midbøe Isbn: 9788292879146 Utgitt: 2008 Bokmål Innbundet

Mer info

B.Stolt-Nielsen, Den glemte pioneren.

Boka handler om pioneren Botholf Stolt-Nielsens rederivirksomhet. Den tar blant annet for seg hvordan han startet virksomheten, den vanskelige tiden etter første verdenskrig, hans innsats for byen Haugesund og hvordan han mistet hele rederiet. Med litteraturliste. Forfatter: Tor Inge Vormedal Isbn: 9788299613002 Utgitt: 2001 Bokmål Innbundet

Mer info

H.M. Wrangell: fremst blant likemenn

Forfatter: Tor Inge Vormedal Utgitt: 2003, 2.opplag 2017 Bokmål Heftet 220 sider Konsul H.M. Wrangells liv og levnet er som hentet ut av et eventyr. Dette er historien om fattiggutten som bygget seg opp til å bli en av landets mektigste menn. Over tid bygget han opp en betydelig forretning…

Mer info

Kristian Eliassens sjømannsfortellinger

Kristian Eliassen (1910 – 1989) gikk gradene til sjøs og endte opp som kaptein. I boken skriver han litt om oppveksten sin i Haugesund og mange av sine eventyrlige opplevelser til sjøs fra 1929 og fram til han begynte som lærer på Navigasjonsskolen. Han var blant annet på samme skip…

Mer info