Mine minner

Forfatter: Olaf W. Garh I denne boken forteller tidligere lektor og NRK-journalist, Olaf Kjell Wathne Garh, historier og anekdoter fra sin oppvekst i Haugesund på 1940- og 1950-tallet. Boken er på 200 sider. Forfatteren sier følgende om sin bok: ”- Mye av det vi opplevde på godt og vondt, er ukjent for yngre generasjoner. Hverdagen…